Rozwody w Polsce – jak to jest?

Sprawy rodzinne – rozwód Zmiany w stylu życia, które rozpoczęły się w latach 90-tych dotyczą wszystkich dziedzin życia. Rzutują zarówno na życie zawodowe, ale i prywatne. Stałość kojarzona jest z rutyną, a ta znowu jest postrzegana jako zjawisko nieporządne, a wręcz nudne. Obecne pokolenia coraz mniej się przywiązują, są otwarte na zmiany, a wręcz doszukują się […]

Read More