Pakiet podstawowy:

Pakiet rozszerzony:

Pakiet rozszerzony PLUS:

Cennik opłat dodatkowych
(nieobjętych pakietami lub przekraczających zakres pakietów):

Wszystkie podane wyżej ceny są kwotami netto.
Za wszystkie pakiety płatność z góry.